Sosial

Masyarkat Tidak Rela Sumber Air Bersih Terputus, GMPRI Minta PMI Bertanggungjawab